Aage

Virksomhedsforhandleren har sammen med ”organisationsleder” udarbejdet en kursusplan, og underforhandlerne kan tilmelde sig de kurser / seminarer, der er relevante for deres udvikling. Seminarerne afholdes normalt i lejede kursuslokaler, men kan også afholdes i forhandlerens egne værelser. Antallet af deltagere i seminarerne varierer meget, men typisk deltager 10-60 forhandlere. Seminarerne finder sted som en slags “personalemøder”, og omkostningerne i forbindelse med seminarerne kan f.eks. være værelsesleje, kaffe, øl, soda, åbne sandwich, kager, slik osv. Indholdet af de forskellige seminarer afhænger af målgruppen. Som det fremgår af den vedlagte plan, planlægges følgende seminarer for perioden august – december 2009:

Start seminar rettet mod nye forhandlere. Indholdet er: “Præsentation af [virksomheden]. Dine muligheder med [virksomheden]. Tip til dit salg / struktur. Gå godt i gang. Indsigelser, holdning, motivation.
Produktseminar rettet mod forhandlere, der tidligere har deltaget i opstartsseminaret. Indholdet er: “Produktanmeldelse, forskellige test, salgstips, planlægning og implementering af en temaften samt opfølgning heraf.”
Opbygningsseminar rettet mod forhandlere, der tidligere har deltaget i et opstartsseminar. Indholdet er: “Strukturopbygning. Udarbejdelse af bonussystemet. Mål. Argumentation og motivation osv.”

Ud over disse seminarer afholdes også strukturelle møder og ledelsesmøder. Møderne kan finde sted hjemme hos forhandleren eller hos en af ​​underforhandlerne, og omkostningerne til kaffe, te, fløjter osv. Til disse møder afholdes af den person, der stiller lokalerne til rådighed for mødet. Formålet med disse møder er at uddanne forhandlere, der har ambitioner om at være mere end bare forhandlere, og som er på vej til at blive ledere i organisationen.

Spørgerens udtalelse i henhold til anmodning og kommentarer til sagsfremstilling

SKATs svar

Når en forhandler køber demonstrationsvarer fra virksomheden, er udgangspunktet ikke, at dette produkt skal sælges, men at produktet skal bruges som en prøve af potentielle forhandlere eller nuværende forhandlere, der skal øge deres salg / forbrug.

Som nævnt ovenfor sælger forhandleren kun varer til kunden i meget begrænset omfang, da underforhandleren normalt bestiller varerne direkte fra virksomheden. Der er således ikke noget leverandør / kundeforhold mellem en forhandler og hans underforhandlere.

Efter vores mening er der ingen repræsentationsomkostninger, når en detailhandler afholder udgifter til køb af varer, der doneres til potentielle detailhandlere og nuværende detailhandlere. Udgifterne er ikke afholdt i forbindelse med forretningsforbindelser, da der ikke er nogen leverandør / kundeforhold mellem en forhandler og hans underforhandler.