Christian

På den anden side mener vi, at disse er fuldt fradragsberettigede salgsfremmende omkostninger.

Hvis det havde været en virksomhed organiseret med en produktion og en salgsafdeling osv., Ville det have været salgsafdelingens opgave at håndtere salgsarbejdet, og som en naturlig del af salgsarbejdet ville der have været udgifter til salg og markedsføring i denne del. Normalt er sådanne udgifter helt fradragsberettiget, undtagen underholdningsudgifter, som beskrevet ovenfor.

Da virksomhedens forretningsstrategi er organiseret efter princippet om direkte salg til kunder, har det ikke en sådan salgsafdeling. I organisationen foregår derfor markedsføring af produkterne på detailniveau ved hjælp af virksomhedens marketingkoordinator. Det er detailhandlerne, der afholder salgsfremmende omkostninger, bl.a. i form af demonstrationsvarer.

Annoncespørgsmål 2

Afsnit D.4.2.2 i momsvejledningen. Bestemmelser:

“Prøver er ikke defineret i momsloven, men det må antages, at det er et produkt, som virksomheden sælger, og at formålet med at udlevere prøven er at fremme produktets omsætning. Prøven skal derfor udleveres til markedsføringsformål Prøver kan udleveres som gratis produkt og salgsprøver til detailhandlere eller forbrugere i forbindelse med:

Rekruttering af nye kunder
Optagelse af ordrer
Introduktion af nye produkter
Salgskampagner for allerede markedsførte produkter.

Prøver kan være almindelige kopier af varen, men vil ofte være en specialudgave i et mindre format. I modsætning til salgsfremmende varer gælder maksimum 100 DKK ikke for produktprøver. “

Efter repræsentantens mening har spørgeren en fuld fradragsret for omkostningerne ved demonstrationsgoder, da dette er almindelige driftsomkostninger, nemlig salgsudgifter, der er afholdt til at erhverve, sikre og opretholde indkomsten.

Hvis hun derimod afholder udgifter til gaver og blomster til underforhandlerne, er det et spørgsmål om underholdningsudgifter.

Annoncespørgsmål 3

I forbindelse med vurderingen af ​​et virksomheds udgifter til afholdelse af kurser for forhandlere er det også relevant at skelne mellem underholdningsudgifter i forhold til fuldt fradragsberettigede driftsudgifter. Udgifterne er fuldt fradragsberettigede, når de afholdes mod ansatte, mens udgifterne betragtes som fradragsberettigede underholdningsudgifter, når de afholdes mod forretningsforbindelser.

Det fremgår af afsnit E.B.3.7.1 i ligningsvejledningen:

“I meget specielle tilfælde kan det være tilfældet, at de forhandlere, agenter, kommissionærer, afsendere og agenter, der er nævnt ovenfor, skal behandles på samme måde som medarbejdere, så udgifter, som disse personer har afholdt, er helt fradragsberettigede. Dette kan være tilfældet hvor en producent eller importør af et bestemt produkt bærer omkostningerne ved et kursus eller en instruktion for forhandlerne osv. af et bestemt produkt, men det skal være en betingelse, at kurset eller instruktionen ikke har karakteren af ​​at være social og at bedriften er nødvendigt for de pågældende forhandlere osv. for at håndtere deres. Hvis det i sådanne tilfælde efter en specifik vurdering er naturligt at sidestille forhandlerne og andre med virksomhedens ansatte, kan rejse-, opholds- og forbrugsudgifter trækkes fra det samme omfang som om udgifterne blev afholdt af medarbejderne. “

Det er vores opfattelse, at detailhandlere af produkterne i denne henseende kan sidestilles med ansatte. Vi berettiger dette med det faktum, at der i konceptet med direkte salg, som er beskrevet ovenfor, ikke findes nogen faktisk salgsafdeling. Funktionerne, der normalt udføres i en salgsafdeling, som kræver omhyggelig viden om virksomhedens produkter, udføres i organisationen af ​​forhandlerne og underforhandlerne. Der er derfor en operationel begrundelse for at holde kurser for underforhandlerne, da den enkelte forhandlers indtjening stiger, hvis underforhandlerne bliver bedre til at markedsføre og sælge produkterne og anskaffe nye forhandlere.

Vi henviser til SKM2006.186.SR (TfS 2006,429 SR), hvor Skatterådet godkender, at omkostningerne ved at holde kurser for forhandlerens ansatte kan betragtes som en fuldt fradragsberettiget salgsfremmende udgift i henhold til statsskatteloven § 6, stk. . 1, bogstav a.

Vi mener derfor, at omkostningerne ved at gennemføre kurser for underforhandlerne er helt fradragsberettigede driftsudgifter.