MLM

SKATs anbefaling og begrundelse

Annonce spørgsmål 1

Det ønskes at svare på, om spørgeren kan fratrække omkostningerne ved demonstrationsgoder som driftsomkostninger i henhold til statsskatteloven, § 6, stk. 1, bogstav a, eller om udgifterne skal betragtes som underholdningsudgifter med en begrænset fradragsret i henhold til skattevurderingsloven § 8, stk. 1. 4.

henvisninger til lovgivning

Statsskatteloven § 6, stk. 1, bogstav a:

Ved beregningen vil den skattepligtige indkomst være fradragsberettiget

a) driftsomkostninger, dvs. udgifter, der er brugt i løbet af året til at erhverve, sikre og opretholde indkomsten […]

Skatteafgiftsloven § 8, stk. 1

Ved beregningen af ​​den skattepligtige indkomst fratrækkes udgifter, der i forbindelse med skatteyderens forretning er rejst til rejser, reklame og lignende med henblik på at opnå salg af varer og tjenester i det relevante og senere indkomstår.

stk. 4: Ved beregningen af ​​den skattepligtige indkomst trækkes udgifter til repræsentation imidlertid kun med et beløb svarende til 25% af de afholdte udgifter.

Af det forberedende arbejde til skattevurderingsloven, § 8, stk. 4, ser det ud til, at det er en betingelse for at betragte en udgift som en underholdningsudgift, at den “har karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed”.

Øve sig

Underholdningsudgifter

Det følger af ligningsvejledningen 2009-1 E.B.3.7.3, at gaver og opmærksomhed til forretningsforbindelser og deres familier betragtes som begrænsede fradragsberettigede repræsentationsgaver, mens udgifter til prøver er fuldt fradragsberettigede salgsudgifter.

I skattevurderingsguiden 2009-1 E.B.3.7 hedder det, at underholdningsudgifter typisk er udgifter, som en skatteyder har afholdt for at gennemføre forretninger eller til at etablere eller opretholde forretningsforhold, og at de afholdes mod personer, der ikke er tilknyttet virksomheden som ansatte.

reklame gaver

Det følger af skattevurderingsvejledningen 2009-1 E.B.3.6, at det er karakteristisk for annonceudgifter, at de normalt bæres af en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Annonceringsudgifter sigter også mod at bevare et virksomheds generelle omdømme eller fremme dets interesse ved at gøre det kendt og positivt bemærket.

Der er et særligt problem i forhold til gaver og opmærksomhed. Hvis et firmamærke er påført et gaveobjekt, kan udgifterne generelt betragtes som reklameomkostninger, i tilfælde af gaver, der til reklameformål er produceret i et stort antal eksemplarer, og som ikke er særlig dyre. Eksempler på dette er askebægre, papirknive, kuglepenne, kalendere, parkeringsskiver, matchbokse osv. Med firmanavnet trykt på dem. Sådanne varer kan betragtes som salgsfremmende varer, hvis købsprisen ikke er højere end DKK 100 ekskl. Moms, og varerne markeres markant med firmanavnet eller mærket (logo).

SKATs vurdering

demonstration ækvivalent

Under de faktiske forhold har spørgeren anført, at hun bruger demonstrationsvarerne til at præsentere og lade “potentielle kunder” teste produkterne. På dette grundlag antager SKAT, at demonstrationsvarerne vil blive brugt mod personer, der ikke er forhandlere på forhånd.

Det er SKAT’s opfattelse, at udgifterne til demonstrationsgoder ikke bør betragtes som underholdningsudgifter i henhold til skattevurderingslovens § 8, stk. 1. 4. På den anden side er dette eksempler på varer, der bruges til at fremme ansøgerens udvidelse af sit forhandlernetværk og dermed øge omsætningen.

Der er lagt vægt på spørgerens oplysninger om, at demonstrationsvarerne bruges til at vise og lade potentielle kunder teste produkterne, og at demonstrationsvarerne bruges på samme måde som f.eks. testprodukterne i en Matas-butik. Der er også lagt vægt på spørgerens oplysninger om, at gruppen af ​​personer, der præsenteres for demonstrationsgoder, oftest er personer, som forhandleren ikke kender på forhånd.

værtinde Gaver

Det anføres af forespørgeren, at der gives gæsteværver i forbindelse med afholdelse af hjemmefester, og at der ikke gives nogen værtindegave, når der afholdes et salgsmøde med en person, der allerede er registreret som forhandler.

Det er SKATs opfattelse, at udgifterne til værtinde gaver ikke kan betragtes som salgsfremmende gaver, som det er behandlet i skatteretningsguiden 2009-1, afsnit E.B.3.6. Der er lagt vægt på, at værtinde gaver kun gives til de personer, der huser husfesterne, og dermed ikke en ubestemt cirkel af kunder eller potentielle kunder. Der er således ingen fradragsret i henhold til skattelovens § 8, stk. 1.

I henhold til en konkret vurdering er SKATs opfattelse, at udgifterne til værtinde gaver er fradragsberettigede, jf. Pkt. § 6, stk. 1, i statsskatteloven. 1, bogstav a.

Der er lagt særlig vægt på, at salget hovedsageligt er baseret på private hjemmefester, som er afhængige af personer, der ikke er forhandlere, der ønsker at “tilføje hus”.